Kí kị bi kí

Kí kị bi kí

Thông tin cơ bản

Kí kị bi kí
寄忌碑記
Kí hiệu: 236
Thác bản bia phường Yên Phụ huyện Vĩnh Thuận 永順縣安阜坊, sưu tầm tại chùa Trấn Bắc phường Yên Phụ Hà Thành
Thác bản 1 mặt, khổ 30 x 43 cm, gồm 16 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 240 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Thiệu Trị thứ 2 (1842)
Người viết chữ: Mai Thanh Hải 枚清海; nhà sư
Chủ đề:
Sinh hoạt làng xã
Hành trạng, công tích nhân vật
Xây dựng, trùng tu di tích
Tóm lược nội dung:
Năm Tân Sửu, nhà hậu đường và tăng phòng chùa Trấn Bắc ( xưa gọi là chùa Trấn Quốc) bị dột Có bà Tiết Thị Thành cúng 20 quan tiền để nhà sư Thanh Hải sửa chữa Bà được toàn phường lập đoan ước cúng giỗ mãi mãi tại chùa

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)