Kí kị bi kí

Kí kị bi kí

Thông tin cơ bản

Kí kị bi kí
寄忌碑記
Kí hiệu: 237
Thác bản bia phường Yên Phụ tổng Thượng huyện Vĩnh Thuận phủ Hoài Đức tỉnh Hà Nội 河內省懷德府永順縣上總安阜坊, sưu tầm tại chùa Trấn Bắc phường Yên Phụ, Hà Thành
Thác bản 1 mặt, khổ 27 x 48 cm, gồm 16 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 170 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Tự Đức thứ 22 (1849)
Người soạn: không ghi
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
Xây dựng, trùng tu di tích
Tóm lược nội dung:
Chùa Trấn Bắc tu sửa tòa hậu đường, chi phí rất tốn kém Ông Nguyễn Đình Phú cùng tộc họ Nguyễn ở phường Diên Hưng tổng Đông Thọ huyện Thọ Xương, cúng 50 quan tiền vào chùa Trấn Bắc để gửi giỗ cho ông bác vốn là quan Tú lâm cục đời Lê

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)