Kí kị bi kí

Kí kị bi kí

Thông tin cơ bản

Kí kị bi kí
寄忌碑記
Kí hiệu: 18846
Thác bản bia thôn Lương Yên 粱安村, sưu tầm ở đình Lương Yên tổng Thanh Nhàn huyện Hoàn Long Hà Thành.
Thác bản 1 mặt, khổ 50 x 77 cm, gồm 15 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 350 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 8 (1855).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
-Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Dân thôn Lương Yên của ta tuy ít nhưng sở hữu ngôi đình rất to. Năm Quí Sửu tu lí đình sở và các việc về đê điều nên chi phí tốn kém. Nguyễn Thị Độ (Khánh) người bản thôn đã xuất 50 quan để trợ giúp chi phí. Xin được lập bia tại đình để gửi giỗ cho cha mẹ và bản thân. Dân thôn chấp nhận. Kê tên, ngày giỗ của người được gửi.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)