Kí kị bi kí

Kí kị bi kí

Kí kị bi kí
寄忌碑記
Kí hiệu: 18876
Thác bản bia thôn An Viên đệ nhất hộ Hà Thành 河城第一 户安園村, sưu tầm ở đền thôn An Viên đệ nhất hộ phố Đỗ Hữu Vị Hà Thành.
Thác bản 1 mặt, khổ 38 x 54 cm, gồm 14 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 280 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Đại thứ 8 (1933).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Chức sắc, kì lão thôn An Viên lập bia. Số là Hậu cung của ngôi đình ở gần đường cái quan nên phải di chuyển mà chi phí thì rất tốn kém mà dân tình lại bị cát cứ không thể phân bổ. Nay có người trong thôn là Nguyễn Dương, Nguyễn Dương Chúc là 2 anh em đã tự xuất gia tài 120 nguyên để trợ giúp dân tu bổ. Nhớ công đức 2 vị dân lập bia tại đình truy tiến cha mẹ của 2 vị làm Hậu thần. Kê tên, ngày giỗ, lệ giỗ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post