Kí kị bi kí

Kí kị bi kí

Thông tin cơ bản

Kí kị bi kí
寄忌碑記
Kí hiệu: 52
Thác bản bia giáp Đoài phường Thụy Chương tổng Trung huyện Vĩnh Thuận phủ Hoài Đức 懷德府永順縣中總瑞璋坊兌甲, sưu tầm tại đền Thụy Chương
Thác bản 1 mặt, khổ 30 x 40 cm, gồm 13 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 230 chữ, có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Tự Đức thứ 11 (1858)
Người soạn: không ghi
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
Sinh hoạt làng xã
Xây dựng, trùng tu di tích
Tóm lược nội dung:
Giáp Đoài lo tu sửa nghi môn, chi phí nhiều, phải nên họp chọn người gửi giỗ để giảm sự đóng góp của dân Có ông Hà Văn Duyệt người trong giáp, cúng 60 quan tiền cổ để gửi giỗ cho mẹ kế là bà Nguyễn Thị Năm Bản giáp chấp thuận, dựng bia cam kết về nghi lễ cúng giỗ

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post