Kí kị bi kí

Kí kị bi kí

Thông tin cơ bản

Kí kị bi kí
寄忌碑記
Kí hiệu: 79
Thác bản bia phường Thụy Chương tổng Trung huyện Vĩnh Thuận phủ Hoài Đức 懷德府永順縣中總瑞璋坊, sưu tầm tại chùa Phúc Châu phường Thụy Khuê
Thác bản 1 mặt, khổ 44 x 63 cm, gồm 15 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 360 chữ, có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Tự Đức thứ 33 (1880)
Người soạn: không ghi
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
Sinh hoạt làng xã
Xây dựng, trùng tu di tích
Tóm lược nội dung:
Nhân dịp bản phường tu sửa miếu, bà Hà Thị Khối cúng 180 quan tiền kẽm, 1 cái ao và 5 sào ruộng Bản phường ghi nhận công đức, thuận tình cho bà được gửi giỗ mẹ đẻ và vợ chồng bà tại chùa Châu Lâm, dựng bia định lệ cúng giỗ

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)