Kí kị bi kí

Kí kị bi kí

Thông tin cơ bản

Kí kị bi kí
寄忌碑記
Kí hiệu: 17293
Thác bản bia xã Nam Ngạn tổng Thọ Hạc huyện Đông Sơn phủ Thiệu Thiên 紹天府東山縣壽鶴總南岸社, sưu tầm ở điếm xã Nam Ngạn huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa.
Thác bản 1 mặt, khổ 75 x 115 cm, gồm 12 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 300 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 21 (1868).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Bà Nguyễn Thị Chỉ, người vạn Tân Hà tổng Thọ Hạc huyện Đông Sơn cúng cho xã 11 mãu ruộng, 3 sào vườn, 3 gian từ đường cùng đồ tế khí, xin cho chồng và bản thân được gửi giỗ. Dân xã lập bia ghi làm kỷ niệm. Có bài minh 6 câu ca ngợi việc làm trên.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)