Kí kị bi kí

Kí kị bi kí

Kí kị bi kí
寄忌碑記
Kí hiệu: 17319
Thác bản bia thôn Đông Tác huyện Đông Sơn 東山縣東作村, sưu tầm ở chùa Long Khám xã Đông Sơn tổng Thọ Hạc huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa.
Thác bản 1 mặt, khổ 45 x 60 cm, gồm 12 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 150 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Khải Định thứ 9 (1924).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Bản thôn tu sửa phủ Thiên Tiên, tín chủ Lê Thị Đào, hiệu Diệu Từ cúng 20 đồng, 3 sào ruộng, tín chủ Hoàng Thị Khuê, hiệu Diệu Hưng cúng 20 đồng, 2 sào ruộng, đều dùng vào việc trên. Dân cho 2 bà được gửi giỗ tại phủ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post