Kí kị bi kí

Kí kị bi kí

Thông tin cơ bản

Kí kị bi kí
寄忌碑記
Kí hiệu: 637
Thác bản bia giáp Đông phường Nhật Chiêu tổng Thượng huyện Vĩnh Thuận phủ Hoài Đức 懷德府永順縣日昭坊東甲, sưu tầm tại chùa Phúc Khánh Nhật Tân tổng Thượng huyện Hoàn Long
Thác bản 1 mặt, khổ 34 x 58 cm, gồm 12 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Thiệu Trị thứ 7 (1847)
Người soạn: không ghi
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
Xây dựng, trùng tu di tích
Tóm lược nội dung:
Giáp Đông tiến hành tu sửa chùa Sách Tào chi phí rất nhiều Trong thời gian đó có ông Nguyễn Văn Nghĩa ở bản giáp đã đến trình xin cúng cho giáp 4 sào ruộng tư ở địa phận xã Phú Xá huyện Từ Liêm và 60 quan tiền để tu sửa chùa, đồng thời xin gửi giỗ cho cha mẹ Dân làng lập bia ghi lại sự việc, hàng năm sư trụ trì chùa sẽ cúng giỗ theo ngày kị và có quy định nghi lễ cúng tế

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)