Kí kị bi kí

Kí kị bi kí

Thông tin cơ bản

Kí kị bi kí
寄忌碑記
Kí hiệu: 20632
Thác bản bia xã Sính Kế tổng Sính Kế huyện Phất Lộc phủ Lạng Giang 諒江府佛祿縣……, sưu tầm tại nhà tổ chùa xã Sính Kế tổng Sính Kế phủ Lạng Giang tỉnh Bắc Giang.
Thác bản 1 mặt, khổ 45 x 75 cm, gồm 11 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 250 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Khải Định thứ 6 (1921).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Nhân dịp bản xã cùng với nhà sư trụ trì chùa hưng công trùng tu chùa xã, bà Nguyễn Thị Doanh hiệu Diệu Thọ đã cúng 50 nguyên tiền và 2 sào ruộng để gửi giỗ cho cha mẹ; bà Vũ Thị Hòa người xã Quần Ngưu tổng Đình Hưng huyện Nam Trực phủ Xuân Trường tỉnh Nam Định đã cúng 25 nguyên tiền và 1 sào ruộng để gửi giỗ cho bản thân. Xã lập ước từ và qui định việc cúng giỗ hàng năm cho 3 người.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post