Kí kị Hậu bi

Kí kị Hậu bi

Thông tin cơ bản

Kí kị Hậu bi
寄忌后碑
Kí hiệu: 16341
Thác bản bia xã Phú Hữu tổng Phú Hữu huyện Bất Bạt phủ Quốc Oai tỉnh Sơn Tây 山西省國威府不鈸縣富有總富有社, sưu tầm tại chùa Long Sơn xã Phú Hữu huyện Bất Bạt tỉnh Sơn Tây.
Thác bản 1 mặt, khổ 45 x 75 cm, gồm 12 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 250 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc bà họ Phùng hiệu Diệu Tần người xã Phú Hữu tổng Phú Hữu huyện Bất Bạt nhớ đến công ơn cha mẹ đã cúng cho xã 100 quan tiền và 9 sào ruộng để chi dùng việc đèn hương. Nhớ ơn bà, dân làng dựng bia và nhận cúng giỗ bố mẹ bà mãi mãi.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)