Kí kị Hậu bi

Kí kị Hậu bi

Thông tin cơ bản

Kí kị Hậu bi
寄忌後碑
Kí hiệu: 17501
Thác bản bia phố Lương Yên đệ ngũ hộ Hà Thành 河城第五戶良安浦 , sưu tầm ở chùa Hưng Khánh thôn Yên Lãng tổng Thanh [ ] huyện Thọ Xương phủ Hoài Đức tỉnh Hà Nội.
Thác bản 1 mặt, khổ 40 x 52 cm, gồm 14 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 300 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Thơ văn
Tóm lược nội dung:
Trụ trì chùa Hưng Khánh phố Lương Yên hiệp với dân trùng tu phạn vũ qui mô tráng lệ nhưng chi phí rất tốn kém. Nay có bà Quan Thị Sở hiệu Diệu Y nhà số 30 phố Hàng Bông đệ nhất hộ Hà Thành đã xuất 300 nguyên trợ giúp phúc quả, tự nguyện gửi giỗ 3 vị bên ngoại và cúng ruộng gửi giỗ. Có bài minh và ngày giỗ của người được gửi.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)