Kí kị hậu bi kí

Kí kị hậu bi kí

Thông tin cơ bản

Kí kị hậu bi kí
寄忌後碑記
Kí hiệu: 50
Thác bản bia giáp Đoài phường Thụy Chương tổng Trung huyện Vĩnh Thuận phủ Hoài Đức tỉnh Hà Nội 河內省懷德府永順縣中總瑞璋坊兌甲, sưu tầm tại đền Thụy Chương
Thác bản 1 mặt, khổ 39 x 60 cm, gồm 14 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 250 chữ, có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Tự Đức thứ 32 (1879)
Người soạn: không ghi
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
Sinh hoạt làng xã
Tóm lược nội dung:
Các bà Phan Thị Vị, Phan Thị Kiểm và Phan Thị Họa cúng 120 quan tiền cho giáp Đoài chi dùng vào việc xây dựng tòa điện thờ, để xin gửi giỗ cho cha mẹ Quan viên, chức sắc và toàn dân trong giáp họp bàn chấp thuận và cho dựng bia cam kết cúng giỗ tại đình

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)