Kí kị Hậu bi

Kí kị Hậu bi

Thông tin cơ bản

Kí kị Hậu bi
寄忌碑
Kí hiệu: 18852
Thác bản bia giáp Hộ An 護安甲, sưu tầm ở đình thôn Hộ xã Lãng Yên tổng Thanh Nhàn huyện Hoàn Long tỉnh Hà Đông.
Thác bản 1 mặt, khổ 49 x 70 cm, gồm 15 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thành Thái thứ 4 (1892).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Nay giáp Hộ An tu tạo đình vũ, người bản thôn là Nguyễn Thị Hương đặt Hậu thần để gửi giỗ cho bản thân nên đã tự xuất 100 quan cổ tiền để cung tiến vào đình. Lại cúng 2 sào ruộng, bản giáp nhận tiền lo chi phí tu bổ và nhận đảm đương việc cúng giỗ sau này. Kê các thể lệ giỗ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)