Kí kị minh bi

Kí kị minh bi

Thông tin cơ bản

Kí kị minh bi
寄忌銘碑
Kí hiệu: 18921
Thác bản bia thôn Hữu Tiệp tổng Nội huyện Vĩnh Thuận phủ Hoài Đức tỉnh Hà Nội 河內省懷德府永順縣內總有捷社, sưu tầm ở đình xã Hữu Tiệp tổng Nội huyện Hoàn Long tỉnh Hà Đông.
Thác bản 1 mặt, khổ 42 x 65 cm, gồm 14 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 250 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thành Thái thứ nhất (1889).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Hương lão, quan viên và toàn thể nhân dân lập ước bầu về việc gửi giỗ. Nay người bản thôn là Phan Thị Đỉnh nhớ đến công lao sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ khó lòng báo đáp nên đã xuất 250 quan thanh tiền giao bản thôn cùng nhận lo tu sửa việc thờ cúng, xuân thu nhị kì cúng giỗ cho cha mẹ bà. Ghi tên, ngày giỗ của 2 vị.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)