Kí kị Phật tự bi kí

Kí kị Phật tự bi kí

Thông tin cơ bản

Kí kị Phật tự bi kí
寄忌佛寺碑記
Kí hiệu: 16267
Thác bản bia thôn Mật Sơn xã Bố Đức tổng Bố Đức huyện Đông Sơn phủ Thiệu Thiên 紹天府東山縣布德總布德社密山村, sưu tầm tại chùa thôn Mật Sơn xã Quảng Xá tổng Bố Đức huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa.
Thác bản 1 mặt, khổ 68 x 142 cm, gồm 15 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 14 (1861).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Ông Trần Văn Nghĩa và vợ là bà Phan Thị Triển là người đức độ trong làng, hay làm việc thiện. Nay ông bà cúng cho thôn Mật Sơn xã Bố Vệ 100 quan tiền và 1 mẫu ruộng để xin gửi giỗ cho bản thân ở chùa. Quan viên, dân thôn chấp thuận và định lệ cúng giỗ về sau.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)