Kỉ niệm bi kí

Kỉ niệm bi kí

Thông tin cơ bản

Kỉ niệm bi kí
紀念碑記
Kí hiệu: 18986
Thác bản bia thôn An Viên 安園村, sưu tầm ở đền Thọ An đệ nhất hộ phố Đỗ Hữu Vị thành phố Hà Nội.
Thác bản 1 mặt, khổ 54 x 94 cm, gồm 16 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 600 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Nhâm Ngọ Bảo Đại (1942).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Vào năm Minh Mệnh thứ 16, tín nữ họ Nguyễn đã xây dựng chùa thờ Phật và hậu điện phụng tiên chúa, trải thời gian chùa và đình vũ đều bị hư hại. Năm Tự Đức Mậu Thìn Tiền hiền Trung Trực đã quyên góp trùng tu hợp thờ Thần- Phật với nhau… và phối thờ cả vợ chồng bà họ Nguyễn để tỏ lòng tri ân. Năm Thành Thái thứ 14 đình vũ lại được tu tập theo qui chế cũ. Sau 2 năm, Tì khưu ni họ Phạm hiệu Vân Loan đã dời chùa ra xây dựng ở đình vọng. Ông họ Phạm thấy đền miếu còn chật hẹp lại bàn với phụ lão tiếp tục trùng tu… Công việc hoàn thành khắc bia ghi lại.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)