Kỉ niệm công đức bi kí

Kỉ niệm công đức bi kí

Thông tin cơ bản

Kỉ niệm công đức bi kí
紀念功德碑記
Kí hiệu: 16857
Thác bản bia xã Hữu Bị huyện Mĩ Lộc phủ Thiên Trường tỉnh Nam Định 南定省天長府美祿縣有備社, sưu tầm tại chùa Hồng Phúc xã Hữu Bị huyện Mĩ Lộc tỉnh Nam Định.
Thác bản 1 mặt, khổ 70 x 130 cm, gồm 14 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Đại thứ 8 (1933).
Người soạn: Nguyễn Doãn Đôn 阮允燉.
Chủ đề :- Thơ văn
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ông Trần Trung […] cùng vợ cả là bà họ Trần hiệu Diệu Huấn và con là Trần Trung Trương làm chức Hàn lâm viện kiểm thảo cúng 100 đồng bạc, 12 phiến gỗ lim v.v… để cho dân tu sửa chùa và làm bái đường, đúc tượng cửu long, xây gác chuông, tam quan v.v… chùa Hồng Phúc. Dân xã nhớ ơn, lập bia kỉ niệm. Có bài minh 8 câu.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post