Kỉ niệm công đức bi

Kỉ niệm công đức bi

Thông tin cơ bản

Kỉ niệm công đức bi
紀念功德碑
Kí hiệu: 17929
Thác bản bia sưu tầm ở đình thôn Phú Lâm tổng Quảng An phủ Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa.
Thác bản 1 mặt, khổ 80 x 130 cm, gồm 18 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 400 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Đại thứ 6 (1931).
Người soạn: Lê Phổ 黎譜, tự là Nhược Thủy; chức vị: gia nghị Đại phu, tả thị lang bộ Lễ, Bá Thị tử.
Chủ đề:
– Hành trạng, công tích nhân vật.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Người có công với dân ắt được báo đáp. Ông (không rõ tên là gỉ?) xuất thân từ gia đình vọng tộc ở xã An Lạc, 3 đời đều lập hiển tích, đén nay công tích chỉ còn truyền miệng trong dân gian. Ông sinh năm Canh Thân, là người thẳng thắn trong sạch, từng trải chức tổng tuần, tổng chánh v.v… tiềng tăm lưu truyền khắp tổng. Dân xa có khu đất hoang đến 400 mẫu mà dân thì lưu tán nên năm Thành Thái thứ 11 ông xin vào được khai khẩn, dần thành thôn ấp. Từ khi sáp nhập với xã Lam Sơn thì ông cũng đã cao niên nên con trai của ông nối nghiệp cha sau khi về hưu đã xuất của kêu gọi dân khai khẩn, lại cấp trâu bò, đồ tế cứu người nghèo, xuất của tu sửa đền chùa, đúc chuông, tượng v.v… năm Khải Định quan địa phương đề nghị triều đình ân thưởng, có sắc thưởng và tiền bạc thì con ông được hưởng cũng là nhờ phúc ấm của cha vậy. Ông qua đời năm Mậu Thìn, dân khắp xứ vô cùng thương xót. Có bài minh 12 câu ca ngợi công đức của ông.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post