Kỉ niệm công đức Hậu bi

Kỉ niệm công đức Hậu bi

Thông tin cơ bản

Kỉ niệm công đức Hậu bi
紀念功德後碑
Kí hiệu: 18951
Thác bản bia thôn Biện Giáp xã Thôi Ngôi 卞甲村崔嵬社, sưu tầm ở chùa Quang Minh thôn Bến xã Thôi Ngôi tổng Ngọc Chấn phủ Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định.
Thác bản 1 mặt, khổ 39 x 60 cm, gồm 11 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 220 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Đại thứ 15 (1940).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Thôn Biện Giáp cùng sư trụ trì tu tạo bia kỷ niệm công đức truy thờ các Nghĩa Hậu có công đức với bản thôn. Tên hiệu, số ruộng cúng tiến khắc ghi rõ ràng trên bia.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)