Kỉ niệm kí kị bi

Kỉ niệm kí kị bi

Thông tin cơ bản

Kỉ niệm kí kị bi
紀念記忌碑
Kí hiệu: 17903
Thác bản bia xã Vạn Lại Hạ tổng Quảng An phủ Thọ Xuân 壽春府廣安總萬賴社, sưu tầm ở chùa Quảng Phúc xã Quảng Thí tổng Quảng An phủ Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa.
Thác bản 1 mặt, khổ 38 x 60 cm, gồm 8 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 80 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Tín chủ Đào Văn Nghiên, Đào Thị Lan ở xã Vạn Lại thành tâm cúng tiền 60 nguyên và 3 sào ruộng để gửi giỗ cho các vị gia tiên. Kê tên, ngày giỗ của người được gửi.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)