Kỉ sự bi

Kỉ sự bi

Thông tin cơ bản

Kỉ sự bi
紀事碑
Kí hiệu: 16194
Thác bản bia xã Phù Xá Đoài tổng Phù Xá huyện Kim Anh tỉnh Phúc Yên 福安省金英縣符舍總符舍兌社, sưu tầm tại đình xã Phù Xá Đoài tổng Phù Xá huyện Kim Anh tỉnh Hà Đông.
Thác bản 1 mặt, khổ 58 x 96 cm, gồm 15 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 200 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Đại thứ 5 (1930).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Trước đây 3 khu Đông, Đoài và Trung thuộc xã Phù Xá dùng chung nước ở sông Lô, song vì làm đường mà lấp mất cửa sông nên không còn nước dùng nữa. Nay có ông Lê Khắc Hy chức Thị lang đứng ra đào 3 cái giếng cho dân sử dụng, chi phí cho công đào 3 giếng này là 100 nguyên; sau ông lại cúng 2 cây thủy tùng lấy từ núi Yên Tử về trồng bên giếng nước. Quân viên, dân làng dựng bia ghi lại sự kiện này để lưu truyền về sau.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)