Kì trường tồn giả

Kì trường tồn giả

Thông tin cơ bản

Kì trường tồn giả
其長存者
Kí hiệu: 18923
Thác bản bia thôn Hữu Tiệp tổng Nội huyện Vĩnh Thuận phủ Hoài Đức 懷德府永順縣內總有捷社, sưu tầm ở đình xã Hữu Tiệp tổng Nội huyện Hoàn Long tỉnh Hà Đông.
Thác bản 1 mặt, khổ 44 x 77 cm, gồm 12 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 250 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Hàm Nghi thứ nhất (1885).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Toàn thôn cùng hội bàn tu tạo ngoại bái đường của đền, chi phí rát tốn kém. Có bà Chu Thị Nghi đã tự nguyện cung tiến 400 quan thanh tiền trình tại đình. Bản thôn nhận lấy số tiền đó và hưng công tu tạo. Công việc hoàn thành dân bầu mẹ con bà làm Hậu hưởng giỗ chạp bách niên.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)