Kí tự điền bi kí

Kí tự điền bi kí

Thông tin cơ bản

Kí tự điền bi kí
寄祀田碑記
Kí hiệu: 133
Thác bản bia Hà Thành 河城, sưu tầm tại chùa Hòa Mã đường Huế, Đệ bát hộ, Hà Thành
Thác bản 1 mặt, khổ 35 x 55 cm, gồm 10 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 160 chữ, có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Minh Mệnh thứ 18 (1837)
Người soạn: không ghi
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
Sinh hoạt làng xã
Tóm lược nội dung:
Thương xót cho những hài cốt vô chủ, những âm hồn vất vưởng, dân thôn góp của mua quan quách đưa đi chôn cất họ và đặt ruộng nghĩa điền gồm 1 mẫu 4 thước 5 tấc giao cho chùa Hòa Mã cày cấy, lấy hoa lợi cúng lễ các vong hồn

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post