Kiến Học từ bi

Kiến Học từ bi

Thông tin cơ bản

Kiến Học từ bi
建學祠碑
Kí hiệu: 20386
Thác bản bia sưu tầm tại văn từ hàng huyện xã Đông Phan phủ Điện Bàn tỉnh Quảng Nam.
Thác bản 1 mặt, khổ 25 x 106 cm, gồm 9 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 700 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 26 (1873).
Người soạn: Phạm Hữu Nghi 范有儀; quê quán: xã Trường Giang huyện Diên Phúc tỉnh Quảng Nam.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ghi họ tên một số vị quan chức như Thái thú họ Nguyễn tên là Văn Hiển, Đỗ Phúc Tĩnh, Cử nhân Nguyễn Mậu Thu, Cử nhân Nguyễn Hiển Doãn đóng góp tiền của vào việc tu sửa văn từ hàng huyện của huyện Điện Bàn.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)