Kiến lập thạch bệ tam thế/Liên hoa bi kí

Kiến lập thạch bệ tam thế/Liên hoa bi kí

Thông tin cơ bản

Kiến lập thạch bệ tam thế/Liên hoa bi kí
建立石陛三世/蓮花碑記
Kí hiệu: 11574/11575
Thác bản bia chùa Phổ Quang xã Cổ Chẩm huyện Thanh Hà phủ Nam Sách 南策府青河縣古枕社普光寺, sưu tầm tại chùa Phổ Quang xã Cổ Chẩm tổng Đại Điền huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 64 x 111cm, gồm 32 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 700 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Thái thứ 5 (1724).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Chùa Phổ Quang là danh lam cổ tích trong vùng, sư trụ trì là Trần Khang tự Huệ Nghiêm đã cùng các thiện tín đứng ra xây bệ đá liên hoa tam thế và các tượng Phật. Nay công việc hoàn tất, bèn lập bia ghi lại họ và tên các vị hội chủ cùng những người có công trong việc xây bệ đá, tạo tượng Phật tại bản chùa.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)