Kiến Phúc Đồng Bình tự kí

Kiến Phúc Đồng Bình tự kí

Thông tin cơ bản

Kiến Phúc Đồng Bình tự kí
建福同平寺記
Kí hiệu: 20605/20606
Thác bản bia xã Đoàn Xá huyện Nghi Dương phủ Kinh Môn 荊門府宜陽縣段舍社, sưu tầm tại chùa Đồng Bình xã Đắc Lộc tổng Đại Lộc phủ Kiến Thụy tỉnh Kiến An.
Thác bản 2 mặt, khổ 51 x 70 cm, gồm 32 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 900 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Đức Long thứ 4 (1632).
Người soạn: họ Nguyễn 阮; quê quán: xã Thiên Lộc huyện Nghi Dương; học vị: Giám sinh Quốc tử giám.
Người viết chữ: Bùi Đức Thái 裴德泰
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Chùa Đồng Bình ở xã Đoàn Xá xưa là nơi danh lam thắng tích. Nay các sãi vãi trong xã phát tâm công đức cúng tiến ruộng đất tu tạo chùa- xây nhà tiền đường 3 gian 2 chái qui mô đẹp đẽ. Có danh sách các hội chủ tín thí.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)