Kiến tạo đệ nhất cung bi kí

Kiến tạo đệ nhất cung bi kí

Thông tin cơ bản

Kiến tạo đệ nhất cung bi kí
建造第壹宮碑記
Kí hiệu: 16024
Thác bản bia sưu tầm tại đền Hiệp Thuận xã Ỷ La tổng Trung Môn phủ Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang.
Thác bản 1 mặt, khổ 98 x 150 cm, gồm 25 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 600 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Đại thứ 7 (1932).
Người soạn: Nguyễn Văn Bân 阮文彬(1868- ?); quê quán: xã Hữu Bằng tổng Thạch Xá huyện Thạch Thất phủ Quốc Oai tỉnh Sơn Tây (nay thuộc huyện Thạch Thất thành phố Hà Nội) ; học vị: Đệ tam giáp Đồng Tiến sĩ khoa Tân Sửu niên hiệu Thành Thái 13 (1901); chức vị: Hồng lô Tự khanh sung Thượng nghị viện Bắc Kì, Tổng đốc Hải Dương.
Người khắc: hiệu Nam Sơn; quê quán: Hà Nội.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Đền Hiệp Thuận thờ Thánh Mẫu có từ lâu, thanh linh hiển hách, trải quan mưa gió mà đền đổ nát tiêu điều. Đến đời vua Khải Định đền mới được xây dựng lại. Năm Bảo Đại 7 (1932) các quan tỉnh Tuyên Quang góp tiền hợp sức xây Đệ nhất cung làm cho đền thêm đẹp đẽ nguy nga. Ghi họ và tên các chư vị công đức, như: Quang lộc Tự khanh Lãnh bản tỉnh Bố chánh sứ Trần đại nhân, Tri phủ bản phủ Đinh Văn Trân cúng 53 nguyên, Tri huyện huyện Yên Bình cùng nha môn cúng 77 nguyên, Tri châu châu Sơn Dương cùng nha môn cúng 180 nguyên, v.v…

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)