Kiều Đại tân đình bi kí

Kiều Đại tân đình bi kí

Thông tin cơ bản

Kiều Đại tân đình bi kí
橋代新亭碑記
Kí hiệu: 16609
Thác bản bia sưu tầm tại đình xã Kiều Đại tổng Bố Đức huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa.
Thác bản 1 mặt, khổ 100 x 165 cm, gồm 17 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1000 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thành Thái thứ 2 (1890).
Người soạn: Lê Diệm 黎琰; quê quán: xã Kiều Đại; học vị: Tú tài khoa Mậu Tí.
Người viết: Trần Văn Xa 陳文車; quê quán: xã Kiều Đại; học vị: thi đỗ nhị trường.
Chủ đề :- Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Xã có ngôi miếu cổ là di tích đời Lê. Ấp ta có ngôi đình lợp cỏ 5 gian, bia không còn nên không biết có từ bao giờ. Năm Đinh Hợi (1887) các kì lão trong ấp bàn bạc, kêu gọi dân trong ấp đóng góp tiền để xây dựng lại. Năm Mậu Tí (1888) khởi công trên nền cũ. Đình làm xong thật đẹp đẽ, bèn ghi sự việc vào bia làm kỉ niệm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)