Kiều Dương xứ tạo bi ký

Kiều Dương xứ tạo bi ký

Thông tin cơ bản

Kiều Dương xứ tạo bi ký
橋楊處造碑記
Kí hiệu: 13651/13652
Thác bản bia xã Phong Doanh tổng Lương Điền phủ Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên 永安省永祥府良田總豐贏社, sưu tầm ở xã Phong Doanh tổng Lương Điền phủ Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 2 mặt, khổ 43 x 55cm, gồm 29 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 500 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Chính Hòa.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ghi họ và tên những người dân địa phương chung tiền góp sức xây cầu đá, như: ông Trần Quang Huy, ông Nguyễn Thế Quý, ông Phí Tiến Đức, ông Phí Đắc Đạo, sinh đồ Nguyễn Thì Vượng, ông Nguyễn Văn Trinh, ông Nguyễn Văn Cổ, v.v…
Ghi chú: Thác bản rất mờ, dòng niên đại có chữ Chính Hòa, nhưng không rõ năm thứ mấy.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)