Kiều Trì thôn Đức Mục tự bi

Kiều Trì thôn Đức Mục tự bi

Kiều Trì thôn Đức Mục tự bi
橋池村德睦寺碑
Kí hiệu: 1853/1854
Thác bản bia thôn Kiều Trì huyện Thanh Oai 青威縣橋池村, sưu tầm tại chùa xã Hà Trì huyện Thanh Oai tỉnh Hà Đông
Thác bản 2 mặt, khổ 55 x 100 cm và 15 x 100 cm, gồm 26 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1000 chữ, có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Quảng Hòa thứ 4 (1544)
Người soạn: Nguyễn Thiến 阮倩; học vị: Tiến sĩ cập đệ khoa Nhâm Thìn; chức vị: Phó Đô ngự sử; tước Trung Dực bá
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
Sinh hoạt làng xã
Tóm lược nội dung:
Kiều Trì là thôn văn vật ở đất Thanh Oai, có đền chùa, có phong tục tốt đẹp; nhưng trải qua binh hỏa đền chùa bị hỏng nát, ruộng đất mất mát Nay ông họ Nguyễn đứng ra mua lại đất cho dân, toàn dân lập bia ghi công đức ông và cam kết sẽ giữ đất lâu dài Ghi họ tên người kí nhận và vị trí, diện tích các thửa ruộng đất và ao

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post