Kiều trung bi kí

Kiều trung bi kí

Thông tin cơ bản

Kiều trung bi kí
橋中碑記
Kí hiệu: 18674
Thác bản bia sưu tầm ở chùa thôn Trừng Mại xã Tri Lai tổng Tri Lai huyện Vũ Tiên tỉnh Thái Bình.
Thác bản 1 mặt, khổ 46 x 73 cm, gồm 12 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 220 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 3 (1850).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Vào năm Thiệu Trị thứ 3, toàn ấp đúc 1 quả chuông đặt tại chùa. Cũng năm đó chánh tổng Vũ Kim Tỉnh cùng một số người khác khởi công xây dựng cây cầu đá. Ghi tên các vị tham gia cung tiến.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)