Kim Cương tự bi ký/Hậu phật bi kí

Kim Cương tự bi ký/Hậu phật bi kí

Thông tin cơ bản

Kim Cương tự bi ký/Hậu phật bi kí
金鋼寺碑記/後佛碑記
Kí hiệu: 9374/9375
Thác bản bia xã An Cương huyện Tiên Minh phủ Nam Sách 南策府先明縣安岡社, sưu tầm ở chùa Kim Cương xã Ninh Duy tổng Ninh Duy huyện Tiên Lãng tỉnh Kiến An.
Thác bản 2 mặt, khổ 40 x 75 cm, gồm 16 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 320 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Thọ thứ 4 (1661).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Bà Phạm Thị Ân ở xã An Cương huyện Tiên Minh phủ Nam Sách đã cúng cho xã 20 quan tiền để xã phụng sự hương hỏa hàng năm ở chùa Kim Cương. Quan viên, hương lão bản xã tôn bầu bà làm Hậu phật. Có ghi lệ cúng giỗ hàng năm: 1 con lợn, 1 vò rượu v.v… Có khắc tượng Hậu phật.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)