Kim Sa tự bi kí

Kim Sa tự bi kí

Thông tin cơ bản

Kim Sa tự bi kí
金沙寺碑記
Kí hiệu: 19114
Thác bản bia sưu tầm ở chùa xã Lãng Lăng tổng Cát Xuyên phủ Xuân Trường tỉnh Nam Định.
Thác bản 1 mặt, khổ 80 x 120 cm, gồm 27 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 1500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 10 (1857).
Người soạn: Phạm Thức Phủ 范識府, tự Liêu Đông; học vị: Tú tài.
Người viết: tự Liêu Đông Linh; thông tin khác: Quang hư tâm khất sĩ Thanh Liên.
Chủ đề:
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Chùa Kim Sa được xây dựng trên khu đất đẹp, không biết được xây dựng từ đời nào. Nay dân xã sửa lại nhà nội đường, làm thêm 5 gian ngoại đường. Bia ghi tên những người hưng công và có công đức trong viêc này. Có bài minh 18 câu.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)