Kim Tước tự thiền bi ký/Sãi vãi hưng công hoàn hảo

Kim Tước tự thiền bi ký/Sãi vãi hưng công hoàn hảo

Thông tin cơ bản

Kim Tước tự thiền bi ký/Sãi vãi hưng công hoàn hảo
金 雀寺禪碑記/仕娓興功完好
Kí hiệu: 6294/6295
Thác bản bia xã Bắc Lý huyện Yên Việt phủ Bắc Hà 北河府安越縣北里社, sưu tầm tại chùa Kim Tước xã Bắc Lý huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang.
Thác bản 2 mặt, khổ 56 x 89 cm, gồm 53 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 2000 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Thịnh thứ 8 (1712).
Người soạn: Ngô Năng 吳能; chức vị: Quốc tử giám Giám sinh.
Chủ đề:
Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Năm Canh Thìn (1712) thiện nam tín nữ xã Bắc Lí cùng nhà sư trụ trì chùa Kim Tước hưng công trùng tu, đúc tượng đồng, sửa gác chuông, hậu đường, hành lang, tam quan, điện thờ, 38 pho tượng Phật v.v… Bia ghi tên những người tham gia đóng góp công đức.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)