Kính điền bi kí

Kính điền bi kí

Thông tin cơ bản

Kính điền bi kí
敬田碑記
Kí hiệu:16461
Thác bản bia tại chùa Đại Thánh Quán xã Đệ Tứ tổng Đệ Nhất huyện Mĩ Lộc tỉnh Nam Định 南定省美祿縣第一總第四社大聖觀寺, sưu tầm tại chùa xã Đệ Tứ tổng Đệ Nhất huyện Mĩ Lộc tỉnh Nam Định.
Thác bản 1 mặt, khổ 48 x 73 cm, gồm 14 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Duy Tân thứ 10 (1916).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc một số thiện tín ở trong tỉnh cùng nhà sư góp tiền mua hơn 6 sào ruộng ở địa phận bản xã cúng vào chùa Đại Thánh Quán ở xã Đệ Tứ để chi phí vào việc đèn nhang hàng năm. và Ghi họ và tên chư vị công đức như: Nguyễn Thị Đoan hiệu Diệu Chính, Ngô Thị Huệ hiệu Diệu Trạch, Hừa Thị Tích hiệu Diệu Ngọc, Hoàng Thị Trầm hiệu Diệu Tịnh,… Ghi vị trí, diện tích các thửa ruộng cúng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)