Kính sự từ vũ bi kí

Kính sự từ vũ bi kí

Thông tin cơ bản

Kính sự từ vũ bi kí
敬事祠宇碑記
Kí hiệu: 8569/8570/8571/8572
Thác bản bia xã Quê Trạo 桂棹, sưu tầm tại lăng xã Đồng Tân tổng Quế Trạo huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang.
Thác bản 4 mặt, khổ 54 x 100 cm, gồm 63 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 2000 chữ, không có hoa văn, có chữ húy: Cửu .
Niên đại: Chính Hòa thứ 21 năm Canh Thìn (1700).
Người soạn: Nguyễn Công Đổng 阮公董; quê quán: xã Đồng Khê huyện Thanh Lâm; học vị: Tiến sĩ khoa Ất Sửu niên hiệu Chính Hòa thứ 6 (1685) đời vua Lê Hy Tông; chức vị: Bồi tụng Hộ khoa Đô cấp sự trung, Đô Ngự sử, Thự trung thư giám, sau khi mát được tặng Binh bộ Thượng thư, tước bá.
Người viết chữ: Cao Triều 高朝; quê quán: xã Đào Hoa huyện Đông Thành; chức vị: Thị nội Thư tả Binh phiên.
Chủ đề:
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Xã Quế Trạo và xã Quế Sơn huyện Hiệp Hòa là nơi có nhiều nhân tài, nhiều người đỗ đạt và có thơ văn để lại cho đời, nhưng chưa xây dựng từ vũ để tôn sùng việc học. Hai hội của hai xã đã chọn thế đất bên phải đình, cho xây dựng bên từ vũ, phía trong một gian hai trái, bên ngoài ba gian hai trái theo hình chữ “Công”, trên lợp ngói. Ghi một số thửa ruộng của từ vũ cùng họ và tên các vị Tiên hiền đã đỗ khoa bảng trải các triều. Ghi nghi thức tế tự tại từ vũ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)