Kính thù bi

Kính thù bi

Thông tin cơ bản

Kính thù bi
敬酬碑
Kí hiệu: 18872
Thác bản bia thôn An Viên tổng An Thành huyện Vĩnh Thuận phủ Hoài Đức tỉnh Hà Nội 河內省懷德府永順縣安城總安 園村, sưu tầm ở đền thôn An Viên đệ nhất hộ phố Đỗ Hữu Vị Hà Thành.
Thác bản 1 mặt, khổ 34 x 43 cm, gồm 14 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 230 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 17 (1864).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Bản ấp nguyên có đình vũ nhưng trải qua lâu ngày đã bị hủi hoại, việc tu sửa đã được tiến hành nhưng do tình hình cát cứ nên không thể kham nổi. Có một phụ nữ Nguyễn Thị Môn hiệu Diệu Đôn đã xuất 100 quan tiền để trợ giúp chi phí. Dân lập bia báo đáp công đức của bà. Ghi một số lệ giỗ chạp.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post