Ký bản giáp bi

Ký bản giáp bi

Thông tin cơ bản

Ký bản giáp bi
記本甲碑
Kí hiệu: 19380
Thác bản bia xã Giới Tế huyện Yên Phong phủ Từ Sơn đạo Kinh Bắc 京北道慈山府安豐縣界際社, sưu tầm ở đình xã Giới Tế huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 1 mặt, khổ 42 x 80 cm, gồm 13 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 15 (1807).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Các kỳ lão Lưu Văn Cẩm, Ngô Văn Phúc, Lưu Văn Trú, Đỗ Khắc Tịch v.v… ở xã Giới Tế đứng ra dựng bia ghi việc một số người gửi giỗ cho cha mẹ như bà Ngô Thị Đông gửi 6 quan, 8 sào ruộng v.v… Có ghi ngày giỗ của từng người và thể lệ cúng giỗ.
Ghi chú: Bia mờ nhòe khó đọc.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)