Ký bi ký kỵ

Ký bi ký kỵ

Thông tin cơ bản

Ký bi ký kỵ
寄碑記忌
Kí hiệu: 19043
Thác bản bia sưu tầm ở chùa Nam Đồng huyện Hoàn Long Hà Nội.
Thác bản 1 mặt, khổ 45 x 60 cm, gồm 4 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 150 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Quý Mùi Bảo Đại thứ 18 (1943).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Bà Trần Thị Lượng xuất 300 đồng tu sửa chùa để gửi giỗ cho cha mẹ và bản thân. Bia ghi họ tên người được gửi giỗ: cha Trần Thúc Độ, mẹ Nguyễn Thị Nhân và bà Trần Thị Lượng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post