Ký công bi ký

Ký công bi ký

Thông tin cơ bản

Ký công bi ký
記功碑記
Kí hiệu: 18093
Thác bản bia sưu tầm ở đền Sùng Sơn phố Lương Sử, Hà Nội.
Thác bản 1 mặt, khổ 55 x 88 cm, gồm 14 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Kỉ Mùi Khải Định thứ 4 (1919).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Bản giáp từ trước đến nay có 1 cái miếu nhỏ để thờ Thủy Tinh công chúa. Nay ông Nguyễn Đình Sĩ cùng con gái cúng 1 sào đất và lại cúng tiền để cùng dân xã xây điện phủ thờ Thủy Tinh công chúa, Thánh mẫu Vân Động và Thánh mẫu Sùng Sơn. Nay lập bia để ghi lại việc này và ca ngợi công đức cùa những người đã có hằng tâm hằng sản làm việc thiện.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)