Kỳ Đà tự chung

Kỳ Đà tự chung

Thông tin cơ bản

Kỳ Đà tự chung
麒駝寺鍾
Kí hiệu: 13591a/1391b/1391c/1391d
Thác bản chuông sưu tầm ở chùa Kỳ Đà xã Đông Viên tổng Lương Điền phủ Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 4 mặt, khổ 45 x 109cm, gồm 97 dòng chữ Hán xen Nôm, toàn văn ước khoảng 3000 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Toàn bộ nội dung chuông ghi họ và tên những người có công đóng góp tiền để đức chuông. Ghi theo số tiền, ví dụ như: Hội chủ là các ông Nguyễn Đình Vu, ông Vũ Ngạn, ông Phan Đình Tú, v.v… đóng 2 quan tiền cổ; hưng công: ông Trần Gia Bách và vợ bà Trần Thị Uông v.v… những người công đức: ông Ngô Thị Luận, ông Ngô Thị Biên, ông Kim Văn Diên v.v… Có bài minh.
Ghi chú: Chuông 4 mặt dán liền nhau thành 1 thác bản

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)