Kỳ Đà tự chung

Kỳ Đà tự chung

Kỳ Đà tự chung
麒駝寺鍾
Kí hiệu: 13591a/1391b/1391c/1391d
Thác bản chuông sưu tầm ở chùa Kỳ Đà xã Đông Viên tổng Lương Điền phủ Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 4 mặt, khổ 45 x 109cm, gồm 97 dòng chữ Hán xen Nôm, toàn văn ước khoảng 3000 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Toàn bộ nội dung chuông ghi họ và tên những người có công đóng góp tiền để đức chuông. Ghi theo số tiền, ví dụ như: Hội chủ là các ông Nguyễn Đình Vu, ông Vũ Ngạn, ông Phan Đình Tú, v.v… đóng 2 quan tiền cổ; hưng công: ông Trần Gia Bách và vợ bà Trần Thị Uông v.v… những người công đức: ông Ngô Thị Luận, ông Ngô Thị Biên, ông Kim Văn Diên v.v… Có bài minh.
Ghi chú: Chuông 4 mặt dán liền nhau thành 1 thác bản

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post