Kỳ Đà/Tự khánh

Kỳ Đà/Tự khánh

Thông tin cơ bản

Kỳ Đà/Tự khánh
麒駝/寺磬
Kí hiệu: 13589/13590
Thác bản khánh sưu tầm ở chùa Kỳ Đà xã Đông Viên tổng Lương Điền phủ Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 2 mặt, khổ 92 x 115cm, gồm 139 dòng chữ Hán xen Nôm, toàn văn ước khoảng 500 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Minh Mệnh thứ 15 (1834).
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Toàn bộ khánh ghi họ và tên các vị hưng công, hội chủ và các thiện nam, tín nữ đã phát tâm bồ đề tín thí tiền bạc đúc chiếc khánh bằng đồng cho chùa Kỳ Đà. Ghi họ và tên các vị công đức theo từng xã. Như xã Đồng Lạc: ông Nguyễn Phúc Vững và vợ bà Phùng Thị Phấn, ông Nguyễn Bá Tích và vợ bà Trần Thị Lương, v.v…

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)