Kỷ đức bi

Kỷ đức bi

Thông tin cơ bản

Kỷ đức bi
紀德碑
Kí hiệu: 3937/3938/3939/3940
Thác bản bia xã Nguyễn Xá huyện Yên Phong phủ Từ Sơn 慈山府安豐縣阮舍社, sưu tầm tại chùa Thanh Quang xã Phong Xá huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 4 mặt, khổ 37 x 88 cm và 37 x 78 cm, gồm 43 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 1600 chữ, không có hoa văn, có chữ húy: Đề .
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 12 (1751).
Người soạn: họ Trần 陳; chức vị: Nhập thị Bồi tụng Ngự sử đài Phó Đô Ngự sử; tước Bảo Lãnh hầu.
Người viết chữ: Nguyễn Trọng Kiêm 阮仲兼; chức vị: Huyện thừa, Đề lại.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Hành trạng, công tích nhân vật.
Tóm lược nội dung:
Vương phủ Thị nội cung tần Nguyễn Thị Tấu đã có nhiều công đức với dân, như xin giảm tô thuế, binh dịch. Bà xin giảm xuất lính cho thôn, lấy họ làm đội theo hầu để dân không phải đi phu đi lính. Dân các thôn trong xã bầu bà là Hậu phật. Bà cúng 6 mẫu 4 sào và một ngôi nhà 7 gian để thờ phụng. Sau đó bà lại tiến cúng tổng cộng 4 mẫu ruộng để xin cho cha mẹ mình làm Hậu phật và gửi giỗ cho ông bà nội của bà. Ghi quy định cúng giỗ hàng năm và vị trí các thửa ruộng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)