Kỷ đức bi

Kỷ đức bi

Thông tin cơ bản

Kỷ đức bi
紀德碑
Kí hiệu: 3935/3936
Thác bản bia sưu tầm tại chùa Thanh Quang xã Phong Xá huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 2 mặt, khổ 37 x 70 cm và 37 x 59 cm, gồm 29 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 900 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 18 (1757).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Vương phủ Thị nội cung tần Nguyễn Thị Tấu, vì tưởng nhớ công đức tổ tiên cha mẹ, nên đã giao cho em trai 4 mẫu 2 thước ruộng và ngôi nhà ngói 5 gian để lo phụng thờ cha mẹ, lại cúng cho họ tộc 5 mẫu ruộng và một ngôi nhà ngói 5 gian để thờ tổ tiên. Số ruộng đó giao cho 4 cho trong họ thay nhau cày cấy để cúng giỗ. Quy định cúng giỗ hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post