Ký hậu bi ký

Ký hậu bi ký

Thông tin cơ bản

Ký hậu bi ký
記后碑記
Kí hiệu: 17068
Thác bản bia sưu tầm ở đình thôn Yên Phú phố Hàng Đồng Hà Nội.
Thác bản 1 mặt, khổ 46 x 92 cm, gồm 15 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Đại thứ 16 (1941).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Thôn Yên Phú xây dựng đình, bà Lê Thị Nhân, người bản thôn tự nguyện bỏ ra 200 đồng cho làng chi dùng, xin gửi giỗ cho cha mẹ và bản thân. Ghi lại họ và tên của những người đó.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)