Ký kị bi

Thông tin cơ bản

Ký kị bi
寄忌碑
Kí hiệu: 18011
Thác bản bia xã Phù Cầm tổng Dũng Liệt 勇列總扶琴社, sưu tầm ở đình xã Phù Cầm tổng Dũng Liệt huyện Yên Phong phủ Từ Sơn.
Thác bản 1 mặt, khổ 47 x 75 cm, gồm 14 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 400 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Mậu Ngọ Khải Định thứ 3 (1918).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Dân xã Phù Cầm có 1 ngôi đình, năm ngoái tu bổ nhưng vẫn chưa xong, nay lại bị mưa gió làm cho hư hỏng, muốn tiếp tục tu bổ nhưng chi phí tốn kém lúc này dân tình khó khăn khó mà chiếu bổ. Ông Hoàng Bá Liêu là người trong xã đã bỏ ra 40 đồng để giúp xã có tiền tu sửa đình, lại cúng 6 sào 3 thước ruộng để gửi giỗ cho bà nuôi và mẹ nuôi. Dân xã đã thuận tình nay lập bia ghi lại việc này và ghi rõ khi bà họ Hoàng hiệu là Diệu Thanh còn sống vào lễ cơm mới kính biếu bà 5 đấu gạo, 1 con gà giá khoảng 3 hào, 5 quả cau, khi bà 100 tuổi vào ngày giỗ hàng năm làm lễ cúng giỗ

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)