Ký kị bi

Thông tin cơ bản

Ký kị bi
寄忌碑
Kí hiệu: 18013
Thác bản bia xã Phù Cầm tổng Dũng Liệt 勇列總扶琴社, sưu tầm ở Đình xã Phù Cầm tổng Dũng Liệt huyện Yên Phong phủ Từ Sơn.
Thác bản 1 mặt, khổ 44 x 81 cm, gồm 14 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Nhâm Tuất Khải Định thứ 7 (1922)
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Năm nay dân xã được sức cho phải mua 1 phiếu quốc trái trị giá là 50 đồng, xét thấy đương vào tháng 3 ngày 8 dân tình khó khăn có bổ cũng không thu được, khó mà nạp đủ. Có bà Ngô Thị Thải người bản xã đã cúng 30 đồng để giúp xã mua công trái và lại cúng 6 sào ruộng để gửi giỗ cho vợ chồng mình và xin cho con trai đã mất sớm được phối hưởng. Dân xã đã thuận tình nay lập bia ghi rõ họ tên ngày giỗ của những người được gửi giỗ và phối hưởng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)