Ký kị bi kí

Ký kị bi kí

Thông tin cơ bản

Ký kị bi kí
寄忌碑記
Kí hiệu: 20025
Thác bản bia thôn Thư Cưu tổng Cổ Loa huyện Đông Ngàn phủ Từ Sơn tỉnh Phúc Yên 福安省慈山府東岸縣古螺總雎鳩村, sưu tầm tại chùa xã Thư Cưu huyện Đông Anh tỉnh Phúc Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 30 x 55 cm, gồm 11 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 200 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 13 (1860).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Một người trong họ Nguyễn (không rõ họ tên, do bản dập bị mờ) cúng tiền và ruộng cho thôn sửa chùa, được mọi người đồng ý cho ông bà bên ngoại và bố mẹ của người đó gửi giỗ tại chùa. Lý trưởng Nguyễn Văn Đồng kí nhận cho việc này.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post