Ký kị bi kí

Ký kị bi kí

Ký kị bi kí
寄忌碑
Kí hiệu: 20026
Thác bản bia, sưu tầm tại chùa xã Thư Cưu huyện Đông Anh tỉnh Phúc Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 23 x 45 cm, gồm 8 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 150 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Nhà sư Trần Thị Đàm hiệu Diệu Hựu cúng hơn 50 đồng, đúc một quả chuông, đặt 2 sào ruộng cho chùa. Dân trong xã cảm kích công đức, cho bà được gửi giỗ tại chùa.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post